Zwłóknienie torbielowate – przyczyny

Zwłóknienie z mukowiscydozy jest spowodowane wadliwym genem, które dziecko odziedziczyło od obojga rodziców.

Uszkodzony gen oznacza, że ​​niektóre komórki walczą o przemieszczanie soli i wody przez ścianę komórki. To, wraz z nawracającymi infekcjami, może powodować powstawanie gęstego, lepkiego śluzu w rurach i kanałach ciała – zwłaszcza płuc i układu pokarmowego.

Stan jest obecny od urodzenia i nie może zostać złapany od kogoś, kto go posiada.

Geny pochodzą parami. Ty odziedzicisz jeden zestaw od matki i jeden zestaw od ojca.

Aby urodzić się z mukowiscydozą, dziecko musi odziedziczyć kopię wadliwego genu z obojga rodziców.

Może to się zdarzyć, jeśli rodzice są “nosicielami” wadliwego genu. Oznacza to, że nie mają one cystic fibrosis same, ale mogą mieć dziecko z tym stanem, jeśli ich partner ma również wadliwy gen.

Szacuje się, że około 1 na 25 osób. Są nosicielami wadliwego genu powodującego mukowiscydozę.

Jeśli oboje rodzice są nosicielami, to jest

Jest to znany jako autosomalny recesywny wzór dziedziczności.

Dowiedz się, jak odziedziczysz swoje cechy fizyczne i behawioralne, a także dowiedz się, jak testować warunki genetyczne