Zatrucia alkoholem – objawy

Poziom alkoholu w krwi osoby może utrzymywać się przez 30-40 minut po ostatnim napoju. Może to powodować nagłe pogorszenie się objawów.

Ważne jest, aby być świadomym objawów zatrucia alkoholem.

Oznacza to, że osoba może mieć zatrucie alkoholowe

Znaki zatrucia alkoholem

Jeśli ktoś jest zatruty alkoholem, mogą

Powtarzające się wymioty i łagodzenie mogą prowadzić do wymiotów krwi w wyniku rozdarcia naczynia krwionośnego (zerwanie Mallory’ego-Weissa) na złączu żołądka i przełyku.

Inne powiązane ryzyko

W najcięższych przypadkach zatrucia alkoholowe może prowadzić do śpiączki, uszkodzenia mózgu i śmierci.

Pijanie zbyt dużej ilości alkoholu może wpływać na osąd osoby i umieścić je w sytuacjach, w których ich zdrowie i bezpieczeństwo są zagrożone. Na przykład mogą

Warto pamiętać, ile pijemy, ale ilu z nas naprawdę wie, co to jest jednostka alkoholu?