Zapalenie otrzewnej – powikłania

Poważne powikłania zapalenia otrzewnej mogą wystąpić, jeśli zakażenie rozprzestrzenia się na inne części ciała.

Zazwyczaj pacjent zostanie przyjęty do szpitala, jeśli zdiagnozowano zapalenie otrzewnej, więc wszelkie problemy można zidentyfikować i leczyć jak najszybciej.

Sepsis może wystąpić, jeśli zakażenie rozprzestrzenia się przez krew (posocznica), a następnie do innych narządów.

Posocznica

Jeśli sepsę nie zostanie potraktowana, może stać się ciężką sepsą. Dzieje się tak, gdy jeden lub więcej narządów jest uszkodzonych przez zakażenie, lub gdy występuje znaczna utrata dostarczania krwi do tkanek i narządów.

Objawy posocznicy rozwijają się szybko i obejmują

Wstrząs septyczny

Leczenie sepsy obejmuje płyny podawane bezpośrednio do żyły (leczenie płynem dożylnym) i wstrzyknięcia antybiotyków.

Jeśli sepsę nie zostanie potraktowana natychmiast, może dojść do wstrząsu septycznego.

Szok stres jest rodzajem sepsy, która powoduje ogromny spadek ciśnienia krwi. Prowadzi to do objawów wstrząsów, takich jak zimna skóra i zwiększone tętno.

Sepsis może ingerować w wiele istotnych procesów ciała, takich jak ciśnienie krwi, oddychanie i funkcjonowanie narządów i może spowodować śmierć.

Leczenie zwykle wymaga przyjęcia na oddział intensywnej terapii (ICU), gdzie funkcje organów ciała są wspierane podczas leczenia.