Zaburzenia koordynacji rozwojowej u dzieci – przyczyny

Niewiele wiadomo na temat przyczyny zaburzenia koordynacji rozwojowej (DCD), chociaż jest to spowodowane problemami w rozwoju mózgu.

Wykonywanie gładkich, zaplanowanych ruchów jest złożonym procesem, obejmującym zmysły, mięśnie i centralny układ nerwowy (mózg, nerwy i rdzeń kręgowy). Każdy problem w tym procesie może potencjalnie prowadzić do trudności w ruchu i koordynacji.

Chociaż nie wiadomo, co powoduje DCD, może istnieć związek między DCD i

Zwiększone ryzyko

Określenie “dyspraksja” jest czasem używane ogólnie w odniesieniu do trudności związanych z ruchem i koordynacją.

Kiedy termin zostanie użyty w ten sposób, może to obejmować problemy spowodowane uszkodzeniem mózgu w późniejszym okresie życia, na przykład urazem głowy.

Zakłóca się dyspraksja

Te przypadki są również nazywane “nabytym dyspraksją” i różnią się od stanu rozwojowego, o którym mówią ludzie, gdy używają one terminu “dyspraksja”.

Dowiedz się o szczególnej trosce o niemowlęta urodzone wcześnie, chore, przewlekłe lub niepełnosprawne