Ropień mózgu

Ropą mózgu jest obrzęk ropnia w mózgu wywołany infekcją. Jest to rzadki i zagrażający życiu stan.

Ropa mózgowa zwykle występuje, gdy bakterie lub grzyby dostają się do tkanki mózgu.

Objawy ropnia mózgu obejmują

Istnieją trzy główne sposoby, w których może wystąpić ropień mózgu. To są

Jednak w niektórych przypadkach źródło infekcji pozostaje nieznane.

Przeczytaj więcej o przyczynach ropnia mózgu.

Co powoduje ropień mózgu?

Za awaryjne leczenie uznaje się ropień mózgu. Wynika to z faktu, że obrzęk wywołany przez ropień może zakłócać dostarczanie krwi i tlenu do mózgu. Istnieje również ryzyko, że ropnia może się rozerwać (pęknięcie). Jeśli nie zostanie leczony, ropień mózgu może spowodować trwałe uszkodzenie mózgu i może być śmiertelny.

Jeśli podejrzewasz, że ty lub ktoś, kogo znasz, może wystąpić ropnia mózgu, zadzwoń pod numer 999 w celu pogotowia.

Ropa mózgu jest zwykle leczona za pomocą kombinacji antybiotyków (lub w niektórych przypadkach leków przeciwgrzybiczych) i operacji. Chirurg zazwyczaj otwiera czaszkę i odprowadza ropnie z ropnia lub całkowicie usuwa ropień.

Im szybciej zdiagnozowano stan i leczono, tym niższe jest prawdopodobieństwo, że dana osoba ma długotrwałe powikłania.

Przeczytaj więcej o leczeniu ropnia mózgu.

Wszelkie uszkodzenia tkanki mózgowej mogą powodować długotrwałe powikłania, takie jak

Leczenie ropnia mózgu

Przeczytaj więcej na temat powikłań ropów mózgu.

Ropyli mózgowe są zwykle znaczącym problemem w częściach świata, gdzie dostęp do antybiotyków jest ograniczony.

W Anglii ropnie mózgu są niezwykle rzadkie. Większość neurochirurgów (chirurgów, którzy specjalizują się w mózgu i układzie nerwowym) oczekiwałby tylko około jednego do czterech przypadków rocznie.

Ropyli w mózgu mogą wystąpić w dowolnym wieku, ale większość przypadków dotyczy osób w wieku 40 lub młodszych. Są one częściej spotykane u mężczyzn niż kobiet, chociaż przyczyny tego są niejasne.

Powikłania

Z powodu postępów w diagnostyce i chirurgii, perspektywy osób z ropniami mózgu uległy znacznej poprawie. Około 70% osób będzie w pełni odzyskać zdrowie.

Jednak w około 10% przypadków ropień mózgu może być śmiertelny.

Dowiedz się, dlaczego skanery CT są używane i czyta się o tym, co dzieje się przed, w trakcie i po skanowaniu

Kto jest dotknięty

Pacjenci z wieloma poważnymi urazami mogą być zmuszeni przenieść się do głównego ośrodka traumatycznego. Dowiedz się, jak powinna wyglądać dobra pielęgnacja urazów

Antybiotykami są leki stosowane w leczeniu – iw niektórych przypadkach zapobiegają infekcjom bakteryjnym

Perspektywy