Labirynt – diagnoza

Wiele stanów może powodować zawroty głowy i zawroty głowy. Lekarz zazwyczaj zdiagnozuje labirynt na podstawie objawów, historii choroby i badania lekarskiego.

Lekarz może przeprowadzić następujące badania

Lekarz sprawdzi oczy. Jeśli migają niekontrolnie, zwykle jest to znak, że system przedsionkowy (system równoważenia ciała) nie działa poprawnie.

Wirusowe lub bakteryjne zapalenie spojówek?

Nie ma wiarygodnego testu w celu stwierdzenia, czy zapalenie błony śluzowej wywołane jest infekcją wirusową lub bakteryjną, ponieważ badanie na obecność infekcji mogłoby uszkodzić labirynt.

Lekarze zwykle mogą bezpiecznie założyć, że zapalenie błony śluzowej jest wynikiem infekcji wirusowej (częściej), chyba że istnieją silne dowody sugerujące inaczej, takie jak

Dalsze testy

Dalsze badania są zazwyczaj wymagane tylko w przypadku wystąpienia dodatkowych objawów, które sugerują, że mogą wystąpić cięższe choroby, takie jak zapalenie opon mózgowych lub udar. Objawy mogą obejmować

Te testy mogą obejmować

Jeśli martwisz się o słuch, łatwo go sprawdzić. Przeczytaj nasz przewodnik testów słuchowych